مناسبت ها

مجتمع آموزشی هوشمند پیشرفته پیشگامان ایران

 

آموزش و پرورش، کلید فتح آینده است و از دیر باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد. یکی از برنامه‌های مدارس اجرای برنامه های یادگیری در همه زندگی است .

ادامه ...
مجتمع آموزشی هوشمند پیشرفته پیشگامان ایران

اخبار

مقالات

والدین در سراسر دنیا عاشق روش جادویی ای خواهند شد که کودکان را تشویق به انجام تکالیف مدرسه کند.برای برخی از والدین تشویق موثر کودکان به...

بیشتر