شرایط ثبت نام

شرایط ثبت نام

به نام خداوند جان و خرد

مجتمع آموزشي هوشمند پیشرفته و تمام الکترونیک پیشگامان ایران

مجموعه مدارس غيردولتي  پسرانه

شيوه نامه‌ي ثبت‌نام (دبستان)

سال تحصيلي جدید

( شعبه 1 ، 2 و  پیش دبستانی )

از اينكه مدرسه ما را به عنوان يكي از گزينه ها براي ادامه تحصيل فرزندتان انتخاب كرده ايد سپاسگزاريم .

با درود فراوان ؛

ويژه دانش آموزان عزیز ورودي جديد در آمادگی،  پيش دبستاني و دبستان هاي پیشگامان ایران:

با احترام ؛ مدارس پیش دبستانی و ابتدايي غيردولتي پیشگامان ایران در نظر دارند از بين نوآموزان و دانش‌آموزان مستعد و سرآمد ورود به پیش دبستانی و پايه‌ی اوّل دبستان تعداد محدودي را كه واجد شرايط هستند از طريق ارزشیابی عملکردی و هوش و استعداد تحلیلی  جهت سال تحصيلي جدید براي تحصيل در اين مدارس انتخاب نمايند.

اعضاي شوراي آموزشي انضباطي مدرسه عبارتند از:  مدير ، معاونين، مشاورین ، آموزگار پايه، مسئولين دپارتمان ها، نماينده معلمين

1- شرايط ثبت نام :

دانش آموزان عزیز بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف) داوطلبان بايد معلوليت شنوايي، گفتاري، بينايي و حركتي نداشته باشند.

ب) تابعيّت و مليّت ايراني داشته باشند.

2- نحوه‌ي ثبت‌نام :

ثبت‌نام به شکل حضوری و یا از طريق سايت اينترنتي  pishgamanschool.ir   انجام مي‌شود.

تبصره:  تكميل فرم ثبت نام در سايت مي بايست كامل و دقيق انجام شود.

 3-  مكان و زمان برگزاري ارزشیابی عملکردی:

ارزشیابی عملکردی و مصاحبه‌ي حضوري كليه دانش‌آموزان در مدارس پیشگامان ایران ضروری می باشد که در هر یک از شعب برگزار می شود.

4- اعلام نتايج ارزشیابی عملکردی:

نتیجه ارزشیابی عملکردی به شکل حضوری یا  از طريق تماس تلفني به استحضار  والدين محترم خواهد رسید.

5-  مدارك مورد نياز جهت ثبت‌نام بعد از موفقیت در ارزشیابی عملکردی و مصاحبه:

الف) دو قطعه عكس پرسنلی ( 4× 3 )

ب) كپي صفحه‌ي اوّل شناسنامه دانش آموز

ج) كپي تمامي صفحات شناسنامه‌ي پدر و مادر دانش‌آموز

6- ساير توضيحات :

الف) سن نوآموزان پایه آمادگی 4 سال تمام می باشد.

ب) سن نوآموزان پایه پیش دبستانی 5 سال تمام می باشد.

ج) سن دانش‌آموزان ورود به پايه‌ي اوّل دبستان 6 سال تمام می باشد و از طريق مصاحبه‌ي حضوري با دانش‌آموز شامل سؤالات شفاهي و فعاليت‌هاي كتبي از آموزه‌‌هاي پيش از دبستان مي‌باشد.

فقط جهت اطلاع: ( فعلا ثبت نام در میان پایه «پایه­ های دوم تا ششم ابتدایی»  نداریم.)

د) سؤالات براي دانش‌آموزان ورود به دوم دبستان در سطح آموخته‌هاي درسي اول ابتدایی از دروس بخوانيم و بنويسيم، رياضي، هوش و استعداد تحلیلی مي‌باشد.

هـ) سؤالات براي دانش‌آموزان ورود به سوم دبستان در سطح آموخته‌هاي درسي دوم دبستان از دروس بخوانيم و بنويسيم، رياضي، علوم تجربی، هوش و استعداد تحلیلی مي‌باشد.

و) سؤالات براي دانش‌آموزان ورود به چهارم، پنجم و ششم دبستان در سطح آموخته‌هاي درسي (سال قبل) از دروس بخوانيم و بنويسيم ، رياضي، علوم تجربی، هوش و استعداد تحلیلی مي‌باشد.

ز) ارزشیابی عملکردی براي كليه‌ي پايه‌هاي دوم تا ششم دبستان به‌صورت تشريحي، كاربردي و چهارگزينه‌اي بوده و نمره‌ي منفي ندارد.

7- محل مراجعه جهت انجام مشاوره و ثبت نام:

              جهت هماهنگی و تماس با مسئول و مدیر آموزش:  1490-132-0911

           شعبه 1 : رشت – گلسار – بلوار سمیه – خ 122 – کوچه پامچال – دبستان هوشمند پیشرفته و تمام الکترونیک پیشگامان ایران

شماره های تماس:  33759507  -  33765900   -  کد شهر رشت :  013 

شعبه 2: رشت – گلسار – خ 109 – پلاک 38 - دبستان هوشمند پیشرفته و تمام الکترونیک پیشگامان ایران

شماره های تماس:  32111113  -  32118267   -  کد شهررشت :  013 

آدرس وب سایت: pishgamanschool.ir  

واحد ثبت نام و سنجش و ارزشيابي

مجتمع آموزشی هوشمند پیشرفته پیشگامان ایران