کادر پیشگامان ایران

معرفی هیأت مدیره، کادر مدیریت ، ناظمین ، فوق برنامه و آموزشی پیشگامان ایران

هیأت مدیره:

مدیریت:

 

 • آقای عارف ترابی _ معاون طرح و برنامه ، مسئول فوق برنامه
 • خانم سمیه فتحی – معاون اجرایی _ مسئول پذیرش شعبه ۱
 • خانم مرجان عباسی _ معاون اجرایی _ مسئول پذیرش شعبه ۲
 • خانم مریم احمدی زاده _  امور اداری _ مالی
 • خانم پورصدراله _  امور اداری
 • خانم ریحانه نیک  - امور مالی
 • خانم شراره نویریان _ مسئول پذیرش شعبه ۳
 • مهندس حمیدرضا انفرادی _ معاون IT و انفورماتیک
 • خانم عباسی _ کارشناس بهداشت و سلامت مجتمع آموزشی

ناظمین:

 • آقای انفرادی – ناظم شعبه ۱ 
 • آقای پرتوی _ ناظم شعبه ۱
 • آقای بهبودی – ناظم شعبه ۲

تربیت بدنی و ورزش:

 • خانم شهبازی     _  مربی ژیمناستیک
 • آرش وثوق        _  مربی فوتبال
 • مازیار پرتوی     _  مربی بسکتبال

فوق برنامه ها :

 • خانم عادله عابدینی- مدیرگروه زبان
 • آقای عارف ترابی – معلم خوش نویسی
 • مجتمع فنی تهران – دپارتمان کامپیوتر
 • خانم اورینا ناصح – معلم هنر ، هوش و خلاقیت 
 • خانم سمیه همت پور - معلم زبان
 • خانم رمضانعلی - معلم زبان
 • خانم سیاح -معلم زبان
 • خانم تیموری - معلم زبان
 • خانم مجرد - معلم کامپیوتر
 • خانم معتمد - معلم کامپیوتر

معلّمان :

 • خانم فیضی زاده – معلم پیش دبستان
 • خانم روحی – معلم پیش دبستان
 • خانم مظفرزاد - معلم پیش دبستان
 • خانم صابر - معلم پیش دبستان
 • خانم رحمن زاده – معلم اول ابتدایی
 • خانم خصوصی – معلم اول ابتدایی
 • خانم حبیبی – معلم اول ابتدایی
 • خانم نجفی خواه – معلم دوم ابتدایی
 • خانم دلیوند – معلم دوم ابتدایی
 • خانم سارا نظری – معلم دوم ابتدایی
 • خانم  گودرز - معلم دوم ابتدایی
 • خانم طیبه نظری – معلم سوم ابتدایی
 • خانم فرخی – معلم سوم ابتدایی
 • خانم رهایی بخش – معلم سوم ابتدایی
 • خانم  بحری نژاد - معلم سوم ابتدایی
 • خانم مرادی – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم موسوی – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم حسین پور – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم خوشچهره – معلم پنجم ابتدایی
 • خانم فتحی – معلم پنجم ابتدایی
 • خانم امیری _ معلم پنجم ابتدایی
 • خانم منیری – معلم ششم ابتدایی
 • خانم افضلی – معلم ششم ابتدایی

معلّمان پشتیبان:

 • خانم فتحی – پشتیبان آموزش و معلم یار
 • خانم حسنی _ پشتیبان آموزش و معلم یار

پشتیبان فناوری و آموزش آنلاین:

 • آقای انفرادی – پشتیبان فناوری و آموزش های آنلاین
 • خانم روحی  _  پشتیبان فناوری و آموزش های آنلاین
 •  
 •  
 •  

مربی پرورشی:

 • سرکارخانم حبیب خواه