پیشگامان ایران دریک نگاه

درود فراوان خدمت همراهان همیشگی

به اطلاع شما همراهان همیشگی می رسانیم که بهترین دبستان رشت در نظر دارد باتوجه به تعطیلی مدارس و شروع ثبت نام  پایه های مختلف از پیش دبستان و اول تا بقیه پایه ها برای ایجاد رفاه حال شما اولیای گرانقدری که در جستجوی بهترین دبستان گلسار هستید ،محیط آموزشی خودرا خدمتتان معرفی کند. 

درود فراوان خدمت همراهان همیشگی

به اطلاع شما همراهان همیشگی می رسانیم که بهترین دبستان رشت در نظر دارد با توجه به تعطیلی مدارس و شروع ثبت نام پایه های مختلف از پیش دبستان و اول تا بقیه پایه ها برای ایجاد رفاه حال شما اولیای گرانقدری که در جستجوی بهترین دبستان گلسار هستید ، محیط آموزشی خود را خدمتتان معرفی کند. 

بر این اساس فیلمی کوتاه از پیش دبستان رشت و بهترین مدرسه رشت  تهیه گردیده که در آن کل محیط آموزشی معرفی شده است تا شما عزیزان بدون حضور مستقیم در محیط بتوانید با امکانات و چیدمان کلاسی این دبستان رشت آشنایی پیدا کنید.

برای دیدن فیلم کامل به پیج پیشگامان ایران به آدرس  pishgamaniran@  مراجعه نمایید.

 

 

گزارش تصویری