برگزاری جلسه دوم از کلاس های آنلاین (وبینار) پیشگامان ایران به شرح زیر می باشد

برگزاری کلاس های آنلاین (وبینار) پیشگامان ایران :

 

پایه پیش دبستان دوشنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۶ الی ۱۷

کلاس پیش خزر خانم فیضی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-pishe-khazar

کلاس پیش کارون خانم روحی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-pishe-karoon

پایه اول یک شنبه و  چهارشنبه ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۷/۳۰ 

کلاس اول تابستان خانم حبیبی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-avval-tabestan

کلاس اول پاییز خانم رحمن زاده

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-avval-paeez

کلاس اول بهار خانم خصوصی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-avval-bahar

 

 

پایه دوم یک شنبه و  چهارشنبه ساعت ۱۷/۳۰ الی ۱۸/۳۰

کلاس دوم عطارد خانم نظری

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-dovvom-atarod

کلاس دوم اورانوس خانم نجفی خواه

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-dovvom-oranoos

کلاس دوم مریخ خانم دلیوند

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-dovvom-merrikh

 

پایه سوم یک شنبه و  چهارشنبه  ساعت ۱۸/۳۰ الی ۱۹/۳۰ 

کلاس سوم آسمان خانم فرخی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-sevvom-aseman

کلاس سوم پلوتون خانم نظری

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-sevvom-ploton

کلاس سوم نپتون خانم رهایی بخش

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-sevvom-nepton

 

پایه چهارم یک شنبه و  چهارشنبه  ساعت ۱۲/۳۰ الی ۱۳/۳۰ 

کلاس چهارم دماوند خانم حسین پور

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-charrom-damavand

کلاس چهارم دنا خانم موسوی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-charrom-dena

کلاس چهارم خلیج فارس خانم مرادی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-charrom-khalijefars

 

پایه پنجم یک شنبه و  چهارشنبه ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۲/۳۰ 

کلاس پنجم سبلان خانم خوشچهره

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-panjom-sabalan

کلاس پنجم الوند خانم امیری

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-panjom-alvand

کلاس پنجم درفک خانم فتحی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-panjom-dorfak

 

پایه ششم دوشنبه و  چهارشنبه ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۲/۳۰

کلاس ششم زاگرس خانم افضلی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-sheshom-zagros

کلاس ششم البرز خانم منیری

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-sheshom-alborz

گزارش تصویری