من عدد 1000 هستم

در پایه سوم ابتدایی دانش آموزان دبستان رشت با اعداد و مباحث جدیدی از ریاضی مانند: اعداد 4 رقمی - جدول ضرب و....آشنایی پیدامی کنند.

تجربه سال ها تلاش و کوشش در بهترین دبستان رشت مارا به سطح جدیدی از آموزش رسانده که بتوانیم در اختیار پسران گلمان قرار دهیم.

در پایه سوم ابتدایی دانش آموزان دبستان رشت با اعداد و مباحث جدیدی از ریاضی مانند: اعداد 4 رقمی - جدول ضرب و....آشنایی پیدامی کنند.

تجربه سال ها تلاش و کوشش در بهترین دبستان رشت مارا به سطح جدیدی از آموزش رسانده که بتوانیم در اختیار پسران گلمان قرار دهیم.

بهترین مدرسه رشت برای اینکه این عبارات در حافظه همه دانش آموزان نقش ببندد، آموزش های خودرا بصورت جشن ،دورهمی ،نمایش برگزار می کند.

این امر جدااز اینکه باعث یادگیری بهتر دانش آموزان بهترین دبستان گلسار می گردد برای آن ها محیطی شادو دور از استرس های یادگیری ایجاد می نماید.

یاددهی تمامی دروس در این مدرسه چه در مقطع پیش دبستان رشت و مقاطع بالاتر همه بصورت برنامه ریزی شده صورت می گیرد.

 

 

گزارش تصویری