تعطیلات کرونایی پیشگامانی ها

باآمدن مهمان ناخوانده وناخوشایندی به نام کرونا ویروس به استان و تعطیلی مدارس گیلان،دانش آموزان بهترین مدرسه رشت دست از تلاش برنداشته و با همت وتلاش به یادگیری دروس خود می پردازند.

دانش آموزان ازمقطع  پیش دبستان رشت تا دبستان رشت به صورت آنلاین مطالب آموزشی را پیگیری کرده و حتی ازانجام تکالیف مهارت های زندگی خودنیزغافل نشدند.

باآمدن مهمان ناخوانده وناخوشایندی به نام کرونا ویروس به استان و تعطیلی مدارس گیلان،دانش آموزان بهترین مدرسه رشت دست از تلاش برنداشته و با همت وتلاش به یادگیری دروس خود می پردازند.

دانش آموزان ازمقطع  پیش دبستان رشت تا دبستان رشت به صورت آنلاین مطالب آموزشی را پیگیری کرده و حتی ازانجام تکالیف مهارت های زندگی خودنیزغافل نشدند.

این امرنشانه برنامه ریزی های دقیق ومدبرانه تیم مدیریت و آموزشی بهترین دبستان گلسار است که همواره درحال تلاش برای افزایش پیشرفت دانش آموزان پیشگامانی است.

بهترین دبستان رشت با داشتن دانش آموزان و اولیای پرتلاش،پویا وبا مسيولیت به خود می بالد.

گزارش تصویری