اخرین جلسه شورای آموزگاران سال ۹۴

۲۰۱۶۰۳۱۲_۱۵۵۵۵۴۲۰۱۶۰۳۱۲_۱۵۱۵۵۲۲۰۱۶۰۳۱۲_۱۵۵۹۳۴۲۰۱۶۰۳۱۲_۱۶۳۹۲۷شنبه مورخ ۲۲ اسفند ۹۴ آخرین جلسه ی شورای آموزگاران و مدیریت و کادر اجرایی با حضور تمام پرسنل در شعبه ی یک پیشگامان ایران راس ساعت ۱۵ آغاز گردید.
این جلسه با سلام و خیر مقدم گویی جناب آقای مهندس رامین گیلان پور آغاز گردید. ایشان از زحمات همه ی پرسنل تشکر نمودند و سال جدید را پیشاپیش تبریک گفتند ، همچنین مشاور محترم مجتمع ، جناب آقای فراست ، نقاط قوت و اتفاقات خوب را بیان نموده و از هرکدام از پرسنل خواستند تا یک جمله بیان نمایند.
جناب آقای امیرخانی مدیرعامل محترم مجتمع پیشگامان ایران و سرکار خانم گیلان پور معاون آموزشی و جناب آقای امیر گیلان پور معاون فناوری و اطلاعات، هرکدام به طور جداگانه از زحمات پرسنل تشکر نمودند و برای همه آرزوی موفقیت نمودند.
در پایان جلسه، عکس یادگاری با حضور تمام پرسنل گرفته شد تا در دفتر خاطرات همکاران به عنوان یک لحظه ی خوب در واپسین روزهای سال ۹۴ ثبت گردد.