سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان

روز دوشنبه مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۹۴ سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور جناب آقای مهندس رامین گیلان پور مدیر محترم مجتمع پیشگامان ایران ، سرکار خانم گیلان پور معاون آموزشی مجتمع پیشگامان ایران و اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان برگزار شد. در این جلسه که ساعت ۱۷ در شعبه ۱ پیشگامان ایران برگزار شد ، در مورد مسایل آموزشی و پرورشی و …. صحبت شد. اعضای محترم انجمن پیشنهادات و انتقادات سازنده ای در راستای هرچه بهتر شدن فضای آموزشی مطرح نمودند.

با تشکر از همراهی اولیای محترم

۴۲۱۲۳۴۵۱۶_۴۹۴۹۱ ۸۱۴۷۲۴۸۹۱_۱۵۱۴۶۷ ۸۱۶۲۰۳۴۱۷_۱۰۷۶۸۸ ۸۱۶۲۱۴۶۸۰_۱۰۹۰۰۱