بازدید از تولیدی پوشاک

دانش آموزان پایه ی ششم از یک تولیدی پوشاک دیدن کردند و با خط تولید پوشاک و ابزار خیاطی مانند: قیچی عمود بر ، الگو و …. از نزدیک آشنا شدند.

IMG_0108 index