مهزیار بهاروندی بهداشتیار کوچک خزر

مهزیار بهاروندی بهداشتیار کوشا و خوش ذوق کلاس خزر، با درست کردن کاردستی زیبا با موضوع تفاوت دندان پوسیده و سالم ،مورد تشویق همکلاسی ها و مربی بهداشت خود قرار گرفت.
با آرزوی موفقیت برای دانش آموز عزیزمان

IMG_20160109_103550 IMG_20160109_103606

گزارش تصویری