زنگ به یاد ماندنی علوم دومی ها

امروز دانش آموزان پیشگام کلاس دوم در یک روز آفتابی زنگ علوم خود را در دل طبیعت گذراندند و مبحث سایه ها و ساعت آفتابی و چگونگی کارکرد آن را آموزش دیدند و ساعات شاد و مفرحی را در کنار دوستانشان داشتند.

IMAG1467 IMAG1469 IMAG1490 IMAG1491 IMAG1508 IMAG1509 IMAG1511 IMAG1518