مسابقـه نجـات تخم مـرغ

شرایط مسابقـه :

۱- شرکت کنندگان در ساخت این سازه ها میتوانند از کاغذ ، مقوا ، چوب ، نایلون و چسب استفاده کنند.

۲- تخم مرغ نباید توسط چسب به سازه متصل شود.

۳-تخم مرغ باید به راحتی از سازه خارج شود.

امتیـــاز بندی :

  • وزن کمتر
  • اگر وسیله ای که ساخته اید زودتر سقوط کند امتیاز بیشتر خواهد داشت.
  • خلاق ترین گروه به داوری اساتید محترم خواهد بود.
  • زیباترین سازه امتیاز دارد.
  • روز قبل از مسابقه یعنی روز دوشنبه تمام سازه ها به خانم آموزنده تحویل داده شود.

ساعت و روز اجـرا : سه شنبــه ۹ تا ۱۰ —- ۲۴/۹/۹۴

این مسابقه در تاریخ ذکر شده برگزار شد و دانش آموزان ایده های نوینی ارائه کردند.

نفر برتر این مسابقه ، محمد سام گرشاسبی با سازه جالب و زیبای خود اعلام شد.

با آرزوی موفقیت های بیشتر برای این دانش آموز عزیز

IMG_4350 IMG_4351 IMG_4335 IMG_4356 IMG_4359 IMG_4345 IMG_4344 IMG_4357 IMG_4334