آموزش نحوه ی صحیح مسواک زدن و نخ دندان کشیدن

دانش آموزان اول بهار با مشاهده فیلم های آموزشی در مورد مسواک زدن صحیح و اهمیت استفاده از نخ دندان و همچنین با توضیحاتی در این توضیحاتی در این خصوص که مربی بهداشت مجموعه برای آنان در کلاس ارائه نمودند با اهمیت این مسئله و اینکه چگونه باید از دندان های خود محافظت نمایند آشنا شدند و یاد گرفتند روزانه حداقل ۲ مرتبه مسواک نمایند و در صورت خوردن مواد غذایی شیرین دهان خود را آب کشی کنند.IMG_20151226_120939 IMG_20151226_120948 IMG_20151226_121402 IMG_20151226_121828