قبولی پسران پیشگامانی در آزمون تیزهوشان ۹۸_۹۹

قبولی دانش آموزان پیشگامانی آقایان

سپهر کرد رستمی، ارشک امیرتیموری، محمدسام گرشاسبی، آروین اسماعیلی دلشاد و کسری قربانپور در آزمون استعداهای درخشان (تیزهوشان) سال تحصیلی ۹۸_۹۹ را به این عزیزان وخانواده محترمشان تبریک عرض می نمائیم.