نفرات برتر جشنواره نقاشی

انتخاب دانش آموزان پیشگامانی بعنوان نفرات برتر جشنواره نقاشی (سفیران سلامت)

گزارش تصویری