خوش آمد گویی جناب آقای دکتر گیلان پور

استقبال مدیر محترم از دانش آموزان عزیز

گزارش تصویری