گیلان شناسی(پیش دبستان)

 

سرزمین سبزمن

نجوای دل انگیز سپیدرودت،آرامش جان من است.

گیلانم آبی خزرت گوشه ای از آسمان است که گویی بر قلبت فرود آمده و چون فیروزه ای در میانت می درخشد.

ای سبزترینم شالیزارت را بدست مرداد تابستان می سپارم و این دانه های سپید را از دل نفس می کشم

سرزمین سبز من، گیلان من

همیشه سبز باش

همیشه باش.

دانش آموزان پیش دبستانی در هفته ی گذشته  در واحد کار گیلان شناسی ،با گیلان،صنایع دستی،جغرافیا و غذاهای محلی این مرزو بوم آشنا شدند.