دبیرستان دوره اول پیشتازان ایران افتتاح شد

دبیرستان دوره اول پیشتازان ایران افتتاح شد.

اولین دبیرستان پسرانه موضوعی- تخصصی هوشمند پیشرفته در استان گیلان

ساختار کلاس ها:

کلاس های موضوعی با هدف پرورش استعدادهای درخشان در پیشتازان ایران عبارتند از:
۱-  کلاس ریاضی ( حساب و حل مسأله)
۲-  کلاس ریاضی ( هندسه )
۳-  کلاس علوم تجربی(فیزیک)
۴-  کلاس علوم تجربی ( شیمی)
۵-  کلاس علوم تجربی ( زیست شناسی)
۶-  کلاس آزمایشگاه( شیمی، فیزیک و زیست شناسی)
۷-  لابراتور زبان انگلیسی (سمعی و بصری)
۸-  سایت تخصصی رایانه( مجهز به حدود ۲۴ کامپیوتر ، شبکه و اینترنت با پهنای بالا)
۹-  کارگاه کار و فناوری ( با تجهیزات مورد نیاز )
۱۰-   پروژه و پژوهش
۱۱-  کلاس های عمومی سایر دروس