مادران ، روزتان به عنوان زیباترین روز سال مبارک باد

مادران محترم و فرهیخته 

مادر عزیزم ، وقتی چشم به جهان گشودم. قلب کوچکم، مهربانی لبخند و نگاهت را که پر از صداقت و بی ریایی بود، احساس کرد.

دیدم زمانی را که با لبخندم، لبخند زیبائی بر چهره خسته ات نشست و دنیایت سبز شد و با گریه ام دلت لرزید و طوفانی گشت. از همان لحظه فهمیدم که تنها در کنار این نگاه پر مهر و محبت است که احساس آرامش و خوشبختی خواهم کرد.

مادرم، ببخشید مادران ؛ روزتان به عنوان زیباترین روز سال مبارک باد

با احترام فراوان

رامین گیلان پور

مدیر مجتمع آموزشی پیشگامان ایران

mother

گزارش تصویری