(ی) مثل یخ

شکوفه های کلاس اولی برای آموختن درس ( ڍ – ی ) تکه های یخ را با دستان کوچک خود لمس کردند.

IMAG2317 IMAG2318 IMAG2319 IMAG2320 IMAG2321 IMAG2322