والدین در سراسر دنیا عاشق روش جادویی ای خواهند شد که کودکان را تشویق به انجام تکالیف مدرسه کند.برای برخی از والدین تشویق موثر کودکان به انجام تکالیف مدرسه نیاز به تغییر برخورد آن ها با بچه ها دارد، ولی کار سختی نیست و تنها به مقداری صبر و تغییر روش نیاز دارد. از این روش ها استفاده کنید و به کودکان کمک کنید که تکالیف مدرسه خود را انجام داده و در مدرسه عملکرد عالی ای از خود نشان دهند.انجام تکالیف مدرسه

 

بهترین روشها برای ترغیب انجام تکالیف مدرسه

1- زمان انجام تکالیف درسی یک زمان از پیش برنامه ریزی شده و اختصاصی است که در طول آن زمان فرزندتان باید تکالیف خود را انجام دهد و باید درک کند که در این زمان بازی کردن، صحبت با دیگران، تماشای تلویزیون را خاتمه دهد و به محل انجام تکالیف برود.

2- برنامه ریزی روزانه برای طول هفته نوشته شود، که در کودکان زیر کلاس سوم، والدین این کار را انجام داده و برای دانش آموزان سوم تا دوم راهنمایی با همکاری والدین و خود کودک و از دوم راهنمایی تا آخر دبیرستان خود محصل باید زمان برنامه ریزی ها را مشخص کند. 

3 -بهترین زمان را به انجام تکالیف اختصاص دهید. برای کودکانی که تکالیف را سریع و بی توجه انجام می دهند زمان اجباری انجام تکالیف را مشخص نمایید و در صورت امکان تکلیف را ارزیابی کنید. بدین طریق بچه در می یابد که اگر تکلیف را غیر مسئولانه انجام دهد به او وقت آزاد جایزه داده نخواهد شد. 

4- شاگردان بزرگتر را تشویق کنید تا از برنامه ریزی هفتگی استفاده کنند. به کودک بیاموزید هر وقت به وی تکلیف داده می شود، باید برنامه درسی اش را با دقت یادداشت کند تا بتواند آن را صحیح انجام دهد. 
5- از کمک کردن به فرزندتان برای انجام تکالیف درسی خودداری کنید. برخی والدین با انجام دادن تکلیف درسی فرزندان، این باور را در وی تأیید می کنند که او خودش نمی تواند کارش را انجام دهد. 

6 - به فرزندتان بگویید که از او انتظار دارید تکالیفش را خودش انجام دهد؛ هر چند این تکالیف مشکل است ولی اگر کمکی از دستتان بربیاید کوتاهی نمی کنید. هر چه کودک بزرگتر می شود و به کلاس بالاتر می رود، میزان استقلال فردی انجام تکالیف درسی را بیشتر کنید.

7- فرزندان برای انجام تکالیف درسی باید دارای محیط آرامی باشند، آنان نمی توانند تکالیف خود را جلوی تلویزیون یا هنگامی که با تلفن صحبت می کنند انجام دهند. یا وقتی که حواسشان توسط خواهر و برادرهایشان مشغول می شود نمی توانند تکلیف خود را انجام دهند؛ بنابراین، با رعایت نکات زیر می توانید آنان را به انجام دادن تکالیف علاقه مند سازید. 

8- محل انجام تکالیف باید دارای نور کافی باشد و از حواس پرتی کودک هنگام انجام تکالیف خودداری کنید چون برای تمرکز حواس وقت لازم است. 

9- میز تحریر فرزندتان را به آنچه برای انجام تکالیف نیاز دارد تجهیز کنید (مداد، خودکار، نوار چسب، قیچی، خط کش، گونیا، پرگار، کاغذ چک نویس، فرهنگ لغت، تقویم رومیزی و...) تا برای پیدا کردن وسایل مورد نیازش دست از کار نکشد. 

10- تکلیف درسی باید به موقع انجام شود؛ درگیر شدن شما در برنامه ریزی جهت انجام تکالیف بسیار مهم است و کودک باید در انجام کارهای درسی و غیردرسی نظم پیدا کند.

11- نظارت بر حسن انجام تکلیف را داشته باشند؛ به فرزند خود دلگرمی بدهید که می تواند به صورت غیر وابسته و مستقل عمل کند.

12- برانگیختن فرزندان در جهت انجام دادن کارشان بهترین وجه است. بچه ها به تحسین اهمیت می دهند، تحسین به ویژه برای بچه هایی که به سختی برانگیخته می شوند، اهمیت دارد. به خاطر داشته باشید که تحسین شما می تواند در ایجاد احترام به خود، در فرزندتان و نیز کمک به او در کسب رفتارهای مناسب جهت انجام تکالیف اثر زیادی داشته باشد.

گزارش تصویری