برگزاری جلسه دوم از کلاس های آنلاین (وبینار) پیشگامان ایران به شرح زیر می باشد

برگزاری جلسه دوم از کلاس های آنلاین (وبینار) پیشگامان ایران به شرح زیر می باشد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند

برگزاری کلاس های آنلاین (وبینار) پیشگامان ایران :

 

پایه پیش دبستان دوشنبه و چهارشنبه ساعت  ۱۶ الی ۱۷

کلاس پیش خزر خانم فیضی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-pishe-khazar

کلاس پیش کارون خانم روحی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-pishe-karoon

پایه اول یک شنبه و  چهارشنبه ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۷/۳۰ 

کلاس اول تابستان خانم حبیبی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-avval-tabestan

کلاس اول پاییز خانم رحمن زاده

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-avval-paeez

کلاس اول بهار خانم خصوصی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-avval-bahar

 

 

پایه دوم یک شنبه و  چهارشنبه ساعت ۱۷/۳۰ الی ۱۸/۳۰

کلاس دوم عطارد خانم نظری

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-dovvom-atarod

کلاس دوم اورانوس خانم نجفی خواه

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-dovvom-oranoos

کلاس دوم مریخ خانم دلیوند

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-dovvom-merrikh

 

پایه سوم یک شنبه و  چهارشنبه  ساعت ۱۸/۳۰ الی ۱۹/۳۰ 

کلاس سوم آسمان خانم فرخی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-sevvom-aseman

کلاس سوم پلوتون خانم نظری

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-sevvom-ploton

کلاس سوم نپتون خانم رهایی بخش

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-sevvom-nepton

 

پایه چهارم یک شنبه و  چهارشنبه  ساعت ۱۲/۳۰ الی ۱۳/۳۰ 

کلاس چهارم دماوند خانم حسین پور

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-charrom-damavand

کلاس چهارم دنا خانم موسوی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-charrom-dena

کلاس چهارم خلیج فارس خانم مرادی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-charrom-khalijefars

 

پایه پنجم یک شنبه و  چهارشنبه ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۲/۳۰ 

کلاس پنجم سبلان خانم خوشچهره

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-panjom-sabalan

کلاس پنجم الوند خانم امیری

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-panjom-alvand

کلاس پنجم درفک خانم فتحی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-panjom-dorfak

 

پایه ششم دوشنبه و  چهارشنبه ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۲/۳۰

کلاس ششم زاگرس خانم افضلی

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-sheshom-zagros

کلاس ششم البرز خانم منیری

https://webinar.fanavar.org/ch/pishgaman/clase-sheshom-alborz

دسته بندی: ویژه

تصاویر

اخبار مرتبط

روز مادر مبارک.
روز مادر مبارک.
برنامه برگزاری کلاس های آنلاین (وبینار) پیشگامان ایران :
برنامه برگزاری کلاس های آنلاین (وبینار) پیشگامان ایران :
برگزاری اولین جلسه از کلاس های آنلاین (وبینار) پیشگامان ایران در سال ۹۹ به شرح زیر می باشد
برگزاری اولین جلسه از کلاس های آنلاین (وبینار) پیشگامان ایران در سال ۹۹ به شرح زیر می باشد