بازدید از  کارخانه صنایع چوب

دانش آموزان پایه های پنجم و ششم به بازدید از کارخانه ی صنایع چوب پرداختند و طی آن با انواع چوب ، دستگاه های پیشرفته ی چوب بری و مراحل تولید وسایل مختلف چوبی از صفر تا صد آشنا شدند.

 

IMG_0076 IMG_0073 IMG_0077 IMG_0078 IMG_0080 IMG_0083 IMG_0084 IMG_0085 IMG_0088 IMG_0089 IMG_0090 IMG_0093 IMG_0094 IMG_0097