چهارمین جلسه شورای آموزگاران برگزار شد.

چهارمین جلسه شورای آموزگاران چهارشنبه مورخ ۹ / ۱۰ /۹۴ رأس ساعت ۱۵:۳۰ در پیشگامان ایران با حضور جناب آقای مهندس رامین گیلان پور مدیر مجتمع ، سرکار خانم گیلان پور معاون محترم آموزشی و جناب آقای دکتر فراست مشاور مجتمع و آموزگاران زحمتکش و پرسنل محترم برگزار شد.

خلاصه ای از گزارش جلسه:

جلسه با سلام و خیرمقدم گویی آقای مهندس گیلان پور آغاز گردید. ایشان از زحمات همکاران در سه ماهه اول سال تحصیلی تقدیر و تشکر نمودند و بر اجرای طرح حیاط پویا تاکید نمودند.

سرکارخانم گیلان پور معاون محترم آموزشی ضمن تشکر از زحمات همکاران محترم ، به اهمیت نظم امور آموزشی و رعایت بودجه بندی دروس پرداختند و تأکید نمودند که معلمان با هماهنگی مشاور محترم و ناظمین در پرورش خلاقانه و شخصیت پذیری دانش آموزان عزیز با فرهنگ سازی سهیم باشند.  ایشان نظم کلاس ها ، راهرو ها ، حیاط و سالن غذاخوری را جز وظایف ناظمین محترم دانستند و مشارکت معلمان در برقراری نظم دانش آموزان عزیز قبل از شروع و پایان کلاس را جزئی از وظایف آنان دانستند.

در ادامه مشاور مجتمع جناب آقای دکتر فراست، رهنمود هایی جهت اداره ی بهتر و پربارتر کلاس درسی بیان نمودند. ایشان همچنین گزارشی از وضع آموزشی و انضباطی مدرسه ارائه نمودند و بر ارائه ی روش های تدریس پویا و خلاق تاکید نمودند.

در ادامه ی جلسه ، همکاران محترم نقطه نظرات خود را در رابطه با بهبود فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه ارائه نمودند. این جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ به اتمام رسید.

با تشکر از حضور همه همکاران محترم

IMG_9914 IMG_9916 IMG_9907 IMG_9908 IMG_9909 IMG_9910 IMG_9913