آموزش نکات ایمنی در زمان زلزله ( چهارمی ها )

امروز مربی بهداشت مجتمع پیشگامان با نمایش فیلم آموزشی در مورد زلزله، دانش آموزان کلاس چهارم را با روش های مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله و کارهایی که در هنگام وقوع زلزله باید یا نباید انجام دهیم، آشنا نمودند و به آنها نکات لازم در مورد ایمن سازی اجسام نصب شده روی دیوارها توصیه نمودند.

IMG_20151222_100158 IMG_20151222_113337 IMG_20151222_120430 IMG_20151222_100051