بازدید دانش آموزان پنجم و ششم از کارخانه فولاد گیلان

امروز دانش آموزان پایه های پنجم و ششم به بازدید از کارخانه ی فولاد گیلان پرداختند. آن ها ضمن آشنایی با فضای فیزیکی مجتمع ، به مشاهده ی بخش های مختلفکارخانه پرداختند و در پایان بازدید به بخش رستوران مجتمع دعوت شده و از آنها پذیرایی به عمل آمد.

 

Picture 046 Picture 048 Picture 049 Picture 050