دومین جلسه اولیاء و مربیان شعبه ۱ برگزار شد.

روز چهارشنبه مورخ ۴/ ۹ /۹۴ دومین جلسه ی اولیاء و مربیان برگزار شد. این جلسه با حضور  مدیر محترم مجتمع ، جناب آقای مهندس رامین گیلان پور، مشاور مجتمع جناب آقای دکتر فراست ، معاون آموزشی سرکار خانم گیلان پور و جناب آقای دکتر مهدوی و  معلمان ثابت و فوق برنامه  شعبه ی ۱ برگزار شد. جلسه راس ساعت ۱۶ با حضور اولیاء محترم در هر کلاس آغاز شد. در ابتدا جناب آقای مهندس گیلان پور با حضورشان در هر کلاس ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی ، نکاتی را در زمینه ی کارکرد مجتمع در این دو ماه ذکر کردند. جناب آقای فراست نیز در بعضی از کلاس ها ، نکاتی در مورد آموزش صحیح فرزندان در منزل بیان کردند و به اولیاء محترم در مورد شبکه های اجتماعی و وسایل ارتباطی هشدار دادند. جناب آقای دکتر مهدوی ،مدیر دپارتمان زبان ، نکاتی را در زمینه ی کارکرد گروه زبان در مجتمع پیشگامان بیان نمودند و در زمینه ی پیشرفت دانش آموزان اظهار امیدواری نمودند. گزارش کارکرد درسی در دوماه اخیر یعنی مهر و آبان توسط معلمان عزیز و پرتلاش مجتمع تقدیم اولیاء محترم شد تا از روند آموزش دانش آموزان خود با خبر شوند. همچنین کارنامه آنلاین دانش آموزان از طریق پنل اختصاصی آن ها ، در اختیارشان قرار گرفت. در این جلسه اولیاء عزیز نظرات خود را بیان نموده و اکثریت اولیاء رضایت خود رانسبت به پرورش و آموزش دانش آموزانشان در مجتمع اعلام نمودند .

با تشکر از همراهی همیشگی اولیاء محترم و همکاران گرانقدر

IMG_9116IMG_9111IMG_9112IMG_9113IMG_9109 IMG_9108 IMG_9107 IMG_9106 IMG_9105 IMG_9104 IMG_9115 IMG_9114