نواختن زنگ انقلاب در پیشگامان ایران شعبه ی 1 و 2

 

امروز یکشنبه 93/11/12 ساعت 9:33 زنگ انقلاب در پیشگامان ایران به صدا در آمد و دانش آموزان با در دست داشتن پرچم سه رنگ کشور عزیزمان ایران سرود ملی را یک صدا خواندند.و با خاطرات انقلاب و وقایع آن سالها آشنا شدند.