تولد برای متولدین شهریور و مهر در پیشگامان

img_20161018_175243 img_20161018_175242 img_20161018_171008 img_20161018_171007 img_20161018_171005 img_20161018_171003 img_20161018_151256 img_20161018_145624 img_20161018_145521 img_20161018_143812 img_20161018_143810 img_20161018_143333 img_20161018_143153 img_20161018_143151 img_20161018_140653 img_20161018_133456 img_20161018_131850 img_20161018_124906۲۰۱۶۱۰۱۸_۱۱۵۰۴۷img_20161018_113935 img_20161018_113835

 

کارن خورشیدی

آروین خاکباز

باربد حقگو

کیان بابایی

،محمدطاها کریم کشته،

آرسام رجبی

،سامیار حیدری

ایمان رسولی

رایان خلیلی

امیرعلی سلیمانیان

فهام دادو

بهامین فلاح.

آراد محسن پور

.آرتین محمودی.

پارسا مستشاری

میکائیل گلستانی

عرفان صدیق

آتبین رجبی

ماهان جوانی

بردیا پیداد_

مانی  حسنی

آرشا رحیم زاده

آرتا خورشیدی

امیر علی جعفر زاده

نیما سعد آبادی

کوروش پوربابایی

.مجتبی باباپور.

مهرادجمالی .

اهورا محمدی

.آرتین پورعلی اکبر.

آرتین کیامحمدی،

آریا پیرزاهد،

بردیا موسوی

آرتین پورتوکلی

اوستا نیک نام

دانیال امساک پور