حضور دانش آموزان پیش دبستان و اول در پارک محتشم به مناسبت  روز زمین پاک

IMG_5534 IMG_5538 IMG_5542 IMG_5554 IMG_5567 IMG_5572 IMG_5580 IMG_5582 IMG_5594 IMG_5603 IMG_5607 IMG_5608 IMG_5618 IMG_5657 IMG_5687 IMG_5707 IMG_5714 IMG_5729 IMG_5745 IMG_5757به مناسبت روز زمین پاک ، شهرداری رشت از دانش آموزان پیش دبستان و پایه اول پیشگامان ایران دعوت بعمل آوردند.در این جشنواره دانش آموزان نقاشی کشیدند. همچنین به مناسبت روز زمین پاک از نارنجی پوش های زحمتکش تجلیل نمودند و دانش آموزان عزیز به آنها گل هدیه کردند.