کادر پیشگامان

معرفی هیأت مدیره، کادر مدیریت ، ناظمین ، فوق برنامه و آموزشی پیشگامان ایران

هیأت مدیره:

 • مهندس رامین گیلان پور – رئیس هیأت مدیره
 • دکتر امید امیرخانی – مدیر عامل
 • مهندس امیرگیلان پور  –  نایب رئیس هیأت مدیره
 • مریم گیلان پور – عضو هیأت مدیره
 • محمودرضا عباسی – عضو هیأت مدیره
 • ذلیخا پورصدراله – عضو هیأت مدیره 

مدیریت:

 • مهندس رامین گیلان پور – مدیر مجتمع آموزشی پیشگامان ایران
 • دکتر فرزام فراست – مشاور مدیر و مشاور ارشد و مسئول آموزش مجتمع آموزشی
 • سرکارخانم مریم گیلان پور – معاون آموزشی پیشگامان ایران و مدیر اجرایی
 • مهندس امیر گیلان پور – معاون پژوهش و فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی
 • آقای ترابی – معاون طرح و برنامه ، مسئول فوق برنامه
 • خانم سیف زاده – معاون اجرایی – مسئول پذیرش شعبه ۱
 • خانم انصافی – معاون اجرایی – مسئول پذیرش شعبه ۲
 • خانم پورصدراله –  امور اداری
 • اقای مهرداد محمودی امور مالی
 • خانم عباسی – کارشناس بهداشت و سلامت مجتمع آموزشی

ناظمین:

 • آقای پرتوی – ناظم شعبه ۱
 • آقای انفرادی – ناظم شعبه ۱
 • آقای بهبودی – ناظم شعبه ۲
 • آقای گوهری – ناظم شعبه ۲

تربیت بدنی و ورزش:

 • مجتبی شریفی - مربی ژیمناستیک
 • آرش بالازاده -مربی بسکتبال
 • آرش وثوق - مربی فوتبال
 • آرمین موئدی - بدنسازی

فوق برنامه ها :

 • خانم عادله عابدینی- مدیرگروه زبان
 • عارف ترابی – معلم خوش نویسی
 • مجتمع فنی تهران – دپارتمان کامپیوتر
 • خانم ناصح – معلم هنر ، هوش و خلاقیت 
 • خانم سحرخیز –معلم آزمایشگاه علوم
 • خانم گیلان پور – معلم بازی های هدفمند، حیاط پیشگام و امور پرورشی
 • آقای مهدوی – معلم نجوم ( پایه های پنجم و ششم )
 • خانم همت پور - معلم زبان
 • آقای جلیل مهدوی- معلم زبان
 • خانم پیرنطاق - معلم زبان
 • خانم شهرپوری - معلم زبان
 • خانم شمس - معلم زبان
 • خانم مخمل موسوی - معلم زبان
 • خانم مجرد - معلم کامپیوتر
 • خانم معتمد - معلم کامپیوتر
 • خانم غفاری- معلم کامپیوتر
 • خانم قانع - معلم کامپیوتر
 • خانم پوررحیمی - معلم کامپیوتر

معلّمان :

 • خانم فیضی زاده – معلم پیش دبستان
 • خانم روحی – معلم پیش دبستان
 • خانم رحمن زاده – معلم اول ابتدایی
 • خانم خصوصی – معلم اول ابتدایی
 • خانم حبیبی – معلم اول ابتدایی
 • نجفی خواه – معلم دوم ابتدایی
 • خانم اسدی – معلم دوم ابتدایی
 • خانم نظری – معلم دوم ابتدایی
 • خانم نظری – معلم سوم ابتدایی
 • خانم دلیوند – معلم سوم ابتدایی
 • خانم رهایی بخش – معلم سوم ابتدایی
 • خانم مرادی – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم موسوی – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم حسین پور – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم علیجانی – معلم پنجم ابتدایی
 • خانم پورغلامی – معلم پنجم ابتدایی
 • خانم منیری – معلم ششم ابتدایی
 • خانم افضلی – معلم ششم ابتدایی
 • خانم خوش چهره - معلم ششم ابتدایی

معلّمان پشتیبان:

 • خانم سحرخیز – پشتیبان آموزش

مربی پرورشی:

 • خانم کنعانی