آموزش نشانه ی (چ)با خوردن چای وکلوچه برای کلاس اولی های عزیز

آموزش نشانه ی (چ)با خوردن چای وکلوچه برای کلاس اولی های عزیز

گزارش تصویری