دانش آموزان کلاس دوم  در حال آماده سازی و برپایی مسابقه ی ماشین های دست ساز بادکنی

 دانش آموزان کلاس دوم عطارد در حال آماده سازی و برپایی مسابقه ی ماشین های دست ساز بادکنی

گزارش تصویری