کامپیوتر کلاس اول

کلاس اول تابستان دانش آموزان در حال انجام تمرینات paint و مرور کلی آموزش های پیشین

گزارش تصویری