كلاس شطرنج پيش دبستان

كلاس شطرنج پيش دبستان

بازى آموزشى با هدف يادگيرى كيش كردن و گرفتن برترى

گزارش تصویری