کنفرانس رایان یوسفدهی در زاگرس

کنفرانس علوم در کلاس چهارم :

رایان یوسفدهی دانش آموز گل کلاس چهارم زاگرس با ارائه ی کنفرانسی در قالب پاور پوینت با موضوع انرژی٬ تصاویر و مطالب جالبی در مورد انواع انرژی ها ( گرمایی ٬ صوتی و … ) ارائه نمودند.

با تشکر از ایشان

img_20161029_143509 img_20161029_143508 img_20161029_143504 img_20161029_143502