آموزش دست راست و چپ.جشن روبان در خزر..

img_20161029_130043