کاردستی خلاقانه دانش آموزان دوم اورانوس

img_20161029_112756 img_20161029_112752 img_20161029_112747 img_20161029_112744 img_20161029_112741 img_20161029_112739

کاردستی خلاقانه دانش آموزان دوم اورانوس با ۲ موضوع:

۱. آب و هوای سالم و ناسالم

۲. چرخه ی آب