گرامیداشت روز نیروی انتظامی در شعبات پیشگامان ایران

13 ام مهرماه گرامیداشت روز نیروی انتظامی با دعوت از خانم سرگرد حسن زاده در شعبات پیشگامان ایران و توضیحات آموزنده و راهنمایی های ایشان به پسرهای پیشگامانی

گزارش تصویری