ارائه ی تحقیق دوقلوهای سوم مریخ سورنا و سپنتا صابر به مناسبت روز مهندس.

ممنون از شما پسرای گلم